Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Anjum

 

 

 

 

 

Graf E-14 E-15

Onbekende graven 004.JPG

Graf E-14   Jitske Elgersma   overleden 26 maart 1967

  • Gevraagd   Naam, adres van familieleden/nabestaanden

Graf  E-15  Jacob de Beer   overleden 18 november 1984

  • Gevraagd   Naam, adres van familieleden/nabestaanden

 

 

Graf J-23 J-24

Onbekende graven 006.JPG

Graf  J-23  Fokje Kloppenborg-Visser  overleden 30 mei 1965

  • Gevraagd  Naam, adres familieleden/nabestaanden

Graf  J-24  Hindrik Kloppenborg  overleden 21 oktober 1974

  • Gevraagd  Naam, adres familieleden/nabestaanden

 

Graf O-7

Onbekende graven 007.JPG

Graf O-7   Allert Andela    overleden 1 juni 1980

  • Gevraagd  Naam, adres  familieleden/nabestaanden

 

Graf P-3

Onbekende graven 008.JPG

Graf P-3  Lijsbeth Postuma   overleden 27 oktober 1972

  • Gevraagd  Naam, adres van familieleden/nabestaanden