Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Anjum

Aula en AVG


De vernieuwde aula in het MFA ANJUM is klaar.

2 Opbaarkamers staan tot uw beschikking.
Wilt u gebruik maken van een Opbaarkamer, neem dan contact op met Dhr.A.Heeringa  tel.nr.06-30336776 (dag en nacht bereikbaar)

NAMENS HET BESTUUR,

J.WIJBENGA

AVG

Privacystatement

 

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Anjum (DLE ANJUM), gevestigd te ANJUM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

DLE ANJUM   Oostmahorn 1 9133 DS ANJUM

 

Dhr. J.Wijbenga, functionaris gegevensbescherming van  DLE ANJUM, is te bereiken via 0519-321736 en via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

DLE ANJUM, verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·         Voor- en achternaam

·         Geslacht

·         Geboortedatum

·         Adresgegevens

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

·         Bankrekeningnummer

·         Eventuele andere gegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DLE ANJUM,  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         Het afhandelen van jouw contributiebetaling

·         Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

·         Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·         Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·         Eventuele andere doelen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

DLE ANJUM, neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit. DLE ANJUM, gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

·         MS Office (Word, Excel, Powerpoint) of een ander programma: voor correspondentie met de leden, facturering, presentaties

·         Member Control: voor ledenadministratie

·         E-mailprogramma (naam)

·         Boekhoudprogramma: voor financiële administratie (TWINFIELD)

·         E-mailmarketingprogramma: voor nieuwsbrieven, gericht aan de leden

·         Eventuele andere programma’s

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DLE ANJUM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens (eerder genoemd): maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap, mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DLE ANJUM verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DLE ANJUM gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DLE ANJUM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

DLE ANJUMwijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DLE ANJUM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoonnr. 0519-321736.

Privacystatement

 

Uitvaartvereniging De Laatste Eer Anjum (DLE ANJUM), gevestigd te ANJUM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

DLE ANJUM   Oostmahorn 1 9133 DS ANJUM

 

Dhr. J.Wijbenga, functionaris gegevensbescherming van  DLE ANJUM, is te bereiken via 0519-321736 en via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

DLE ANJUM, verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·         Voor- en achternaam

·         Geslacht

·         Geboortedatum

·         Adresgegevens

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

·         Bankrekeningnummer

·         Eventuele andere gegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DLE ANJUM,  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·         Het afhandelen van jouw contributiebetaling

·         Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

·         Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

·         Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·         Eventuele andere doelen

 

Geautomatiseerde besluitvorming

DLE ANJUM, neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van onze vereniging) tussen zit. DLE ANJUM, gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

·         MS Office (Word, Excel, Powerpoint) of een ander programma: voor correspondentie met de leden, facturering, presentaties

·         Member Control: voor ledenadministratie

·         E-mailprogramma (naam)

·         Boekhoudprogramma: voor financiële administratie (TWINFIELD)

·         E-mailmarketingprogramma: voor nieuwsbrieven, gericht aan de leden

·         Eventuele andere programma’s

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DLE ANJUM bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens (eerder genoemd): maximaal 2 jaar na beëindiging lidmaatschap, mits aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

DLE ANJUM verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

DLE ANJUM gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door DLE ANJUM en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

DLE ANJUMwijst je er tevens op dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

DLE ANJUM neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons bestuur via de mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefoonnr. 0519-321736.

 

Notulen ledenvergadering

 

Notulen ledenvergadering begrafenisvereniging de Laatste Eer.

Datum; woensdag 7 maart 2018 om 20.00 uur.

Locatie;  Het Lokaal in Anjum.

1.     Opening.

De voorzitter heet 14 leden van harte welkom op de vergadering.

2.     Vaststellen agenda.

Een pauze wordt als 5b toegevoegd.

3.     Mededelingen.

-De aula is bijna gereed, de vloer moet nog worden gelegd.

-23 maart is de opening van het MFA.

-Naar aanleiding van de clustervergadering op 20 februari werd iedereen er op gewezen om datalekken te voorkomen en geen gegevens van leden door te geven, bijvoorbeeld aan verzekeringen.

-Niemand kan bij de gegevens van de leden komen omdat daar een speciaal programma voor is.

-Er werd gesproken over een samenwerking tussen de verschillende begrafenisverenigingen, bijvoorbeeld het uitwisselen van kleding.

-Bij de meeste verenigingen loopt het aantal leden terug, ook bij onze vereniging.

- Onze vrijwilliger Piet van der Ley is overleden.

-Er komt een kostenoverzicht van een begrafenis op onze website.

4.     Notulen ledenvergadering 2017.

De notulen worden door de secretaris voorgelezen en onveranderd vastgesteld.

5.     Jaarverslag 2017.

In 2017 zijn er 13 leden van de vereniging begraven of gecremeerd. Na het voorlezen van de namen wordt er een moment van stilte in acht genomen. Verder wordt er ingegaan op een aantal zaken welke vorig jaar aan de orde waren.

Pauze.

6.     Financieel rapport 2017.

Dhr. Wijbenga deelt het financieel rapport uit aan de aanwezigen en geeft uitleg over de verschillende posten zoals balans en het resultaat.

Dhr. Wijbenga wordt bedankt.

7.     Kascommissie.

De kascommissie bestaande uit mw. H. Kempenaar en dhr. A. Koree hebben de boeken gecontroleerd en alles is in orde bevonden. Mw. Kempenaar treedt uit de commissie en dhr. K. Seepma neemt haar plaats in.

8.     Contributie.

De contributie blijft gelijk. De uitkering van het kistenfonds wordt verhoogd met € 50 naar € 400,00

9.     Administratiekosten.

Het komt geregeld voor dat de leden van een andere bode gebruik maken. Dit brengt voor de vereniging extra kosten mee, iemand van het bestuur moet bijvoorbeeld mee om een graf uit te zoeken, bezoek afleggen bij de familie, regelen dat het eventuele monument verwijderd wordt. Ook missen we provisie. Het voorstel is om €200 extra kosten te rekenen als er en andere bode dienstdoet. De vergadering stemt hierin.

10. Exploitatie Aula.

Volgende week wordt het contract met het MFA getekend voor de huur van de aula. De jaarlijksekosten zijn €1.750,00 per jaar excl. De stroom die wordt gebruikt. Voor de hoogte van de huur van de aula wordt voorgesteld om € 90 per nacht incl. koeling.In Dokkum betaal je €120 per nacht.

In de Skûle € 90 per nacht incl. koeling.

 

De vergadering stemt hier mee in.

De omringende begrafenisverenigingen hebben informatie ontvangen over de mogelijkheden om de aula te huren. De prijs is voor leden en niet leden gelijk.

11.Bestuurswissel aftredend en herkiesbaar mw. S. Holwerda.

Mw. S. Holwerda heeft besloten om zich nog voor een periode van 5 jaar als secretaris beschikbaar te stellen. Zij wordt bedankt en krijgt applaus.

12.Rondvraag.

-De grafsteen van dhr. Kloppenburg was de eerste steen op de begraafplaats. Het voorstel is om deze steen te laten staan en niet te ruimen.

-Dhr. H. Koree heeft nog 15 jubileumboeken in zijn bezit, zijn voorstel is om een paar in de bibliotheek in het MFA. te plaatsen, prima plan. Ook liggen er een paar exemplaren bij de open dag in de aula.

13.Sluiting.

De voorzitter bedankt de leden voor hun komst en de vrijwilligers voor het vele werk wat ze hebben verricht en sluit de vergadering. Er wordt nog nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.